Tarihi Binalarda Yangın Söndürme Sistemleri
 
Milli bir servet olan tarihi yapıların, milletlerin geçmişi ve tarihi ile ilgili çok önemli ve değerli eserleri muhafaza etmeleri, bu binaların yangına karşı çok hassas bir şekilde korunmalarını gerektirmektedir. Tarihi binalarda öncelikle yangına sebep olabilecek riskleri ortadan kaldırmak gerekmektedir. Ancak tarihi binaların yapı malzemelerinin büyük bir kısmının ahşap olması yangın riskini ve yükünü arttıran önemli bir etkendir. Tarihi yapılarda olası can ve tarihi eser kayıplarının yerine konulması asla mümkün olamayacaktır. Bu nedenle tarihi yapılarda kurulacak olan sistemler hem insan sağlığına zarar vermeyen sistemler olmalı hem de tarihi yapıya ve içinde muhafaza edilen değerli evrak ve eserlere zarar vermeyecek özellikte olmak zorundadır. Tarihi Binalarda yangın söndürme sistemi seçimi iki ana başlık altında değerlendirilebilir.

Tarihi Binalarda Yangın Söndürme Sistemleri

Temiz Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri
Yangın çıktığı anda sızdırmazlığı sağlanmış mahallere hesaplanmış miktarda gaz sevk edip, ortamdaki oksijen oranını düşürerek ve/veya ısıyı soğurarak yangını söndüren sistemlerdir. “Mission Critical” diye adlandırılan, görevi kritik olan, Stratejik olarak durdurulamayacak ve 24 saat çalışması gerekli donanımlar, birden çok kişinin hayatının kontrol edildiği merkezler, yandığı takdirde yerine konulamayacak değerli evrak arşivleri, sanat eserleri gibi değeri yüksek malzemelerin bulunduğu, sıvı ve katı yangın söndürme maddelerinin zarar verebileceği mahaller, kritik görev yapan merkezlerin kablo galerileri gibi önem arz eden noktalarda tercih edilir.

Yangın söndürmede kullanılan gazların ortak avantajları ise şöyledir;
– Görünmez yangınları söndürme yetenekleri çok yüksektir
– Uygulamadan sonra temizlik gerektirmezler, artık madde, toksik atık bırakmazlar.
– Elektriksel iletkenlikleri yoktur
– Doğayla dosttur ve Ozon tabakasına zarar vermezler
– A sınıfı yangın risklerinde, insanlı mahallerde kullanılabilir.
– Değerli eserlere ve elektronik cihazlara zarar vermez.

Bunlara ilave olarak temiz gaz olarak adlandırılan ve doğada bulunabilen INERT gazlardan oluşan söndürme sistemlerinin özellikleri; Sistem boşaltım süresi 60 saniyedir. Görüş kaybına yol açmaz. Hava ile aynı yoğunlukta olduğundan ortamda uzun süre kalır ve yeniden alevlenme gerçekleşmez. Dünya’nın her yerinde bulunan ve dolumu yapılabilen, yurt dışına ve üretici firmaya bağımlılık gerektirmeyen ve yeniden dolumu sentetik gazlara göre 5 ila 8 kat daha ucuz olan gazlardır. Yüksek basınç ve 60 saniye boşalma süresi ile silindirler korunan mahalden 100 ila 150mt. uzaklığa yerleştirilebilir. Seçici vanalı sistemler tasarlanabilir, bu sayede tek merkezden birden fazla mahal korunarak sistem maliyeti daha aşağılara çekilebilir.

SENTETİK GAZLAR’ın özellikleri ise; Boşaltım süresi 10 saniyedir. (10 saniyenin üzerine çıkıldığında alevlerle birleşerek zehirli gazlar üretme ve kalp hastaları üzerinde olumsuz etki yaratma riski vardır.) Düşük basınç (25- 42bar) ve 10 saniye boşalma süresi nedeniyle silindirlerin korunan mahalle yakın bir yere konulması gereklidir. Ayrıca bu özellik nedeni ile seçici vanalı sistem tasarımı yapılabilmesi çok zordur ve genellikle hidrolik olarak sistem zorlanmaktadır.

Sonuç olarak, Inert Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri doğa ile tamamen dost, insanlı mahallerde kullanılabilme ve korunan değerlere sıfır zarar vermesi gibi özellikleri nedeniyle tarihi binaların içinde yer alan arşivler, müzeler, sanat eserleri ve yerine konulamayacak el yazması eserlerin bulunduğu ortamlar için en uygun çözüm olarak ön plana çıkmaktadır. Sentetik gazların küresel ısınmaya etkisinin sıfır olmaması ve yeniden dolum maliyetinin yüksek olması nedeniyle yukarıda belirtilen ortamlarda kullanılmasına şimdiden Avrupa’da kısıtlamalar getirilmeye başlanmıştır. Hiçbir zaman yasaklanması söz konusu olmayacak olan ve dünyanın her yerinde bulunan ve dolumu kolayca yapılabilen Inert Gazlar hem bugün yaygın bir şekilde kullanılmakta olup hem de gelecekte yaygın bir şekilde kullanım alanı oluşturmaya devam edecektir. Sentetik gazlar ise yurtdışından temin edilen pahalı gazlar olup yeniden dolum maliyetleri İnert Gazlara göre 6 ila 8 kat daha yüksektir. Daha önce de belirtildiği gibi sentetik gazların küresel ısınmaya etkisi sıfır değildir ve 10 saniye içinde ortama boşaltılması zorunludur. Çünkü süre uzadığı zaman Sentetik Gazlar alevler ile birleştiğinde kalp hastaları üzerinde olumsuz etki yaratan zehirli gazlar üretebilmektedir. Sentetik gazlarda boşalma süresinin kısa olması ve sistem basıncının düşük olması nedeniyle sistemin odaya çok yakın olması zorunluluğu vardır. Oysa İnert Gazlar sahip olduğu yüksek basınç (200-300bar) ve 60 saniye boşalma süresi ile daha uzun borulamaya ve seçici vanalı merkezi sistemler kurulabilmesine olanak tanımaktadır. Bu avantaj sistem silindirlerini koruduğumuz ortamdan daha uzak yerlere koyabilme esnekliği vermektedir.

Su Sisi Yangın Söndürme Sistemleri
Boşaldığında anında buharlaşarak ortamda yer alan oksijeni azaltma özelliğiyle ortamdaki oksijen miktarı %12-15’e düşürülür. Su buharı suyun sıvı fazından 1800 kat daha fazla hacim kaplar. Su sisi sistemlerinde atomizasyon nedeniyle artan su yüzeyinin buharlaşırken soğurduğu entalpi klasik sprinkler sistemlerine göre 3 ile 5 kat fazladır. Su sisi sisteminin entalpisi: 2257 kj/kg( 540 cal/gr) iken, Standart sprinkler sistemi entalpisi: 570 kj/kg (136 cal/gr)’dir. Alevlerden çıkan ısının %40’ı soğurulduğunda sönme gerçekleşir. (hidrokarbonlar) Ayrıca yarattığı soğutma etkisiyle çevredeki materyallerin tutuşmasını engeller. Sis bulutu ısı radyasyonunun büyük bir miktarını absorbe ettiğinden yakın çevredeki objelerin alev alması önlenmiş olur.

Sonuç olarak su sisi söndürme sistemi su ihtiyacı standart sprinkler sistemi su ihtiyacından daha azdır. Tarihi binaların genel kullanım alanlarında su sisi söndürme sistemi uygulamaları suyun vereceği zararları minimize ettiğinden tüm Dünyada ilk sırada tercih edilen sistem olmaktadır. Yüksek koruma alanına sahip nozul/sprinkler kullanımı ve düşük su ihtiyacı nedeni ile küçük boru çaplarının kullanımı, tarihi binaların yapısal dokusuna minimum hasar verecek montaj kolaylıkları sağlaması açısından da tercih edilme sıralamasında ilk sırada yerini almaktadır.

Aerosol Yangın Söndürme Ürünleri
Aerosol yangın söndürme ürünleri küçük hacimli mahaller ve lokal uygulamalarda kullanılan küçük boyutlu sistemlerdir. A sınıfı yangınlardan çok B sınıfı yangınlarda ve elektrik yangınlarında etkili bir söndürme ürünüdür. Küçük hacimli mahallere örnek verecek olursak; elektrik panoları; motor kabinleri ve endüstriyel tesislerde yer alan lokal risk bölgeleri vb.

Aerosol söndürme ürünleri devreye girdiğinde içinde barındırdığı partiküller havada asılı kaldığından ve görüş mesafesi düştüğünden değerli evrak ve eserlerin bulunduğu ortamlar için uygun değildir. Ayrıca orta ölçekli ve büyük hacimlerde sisteme dönüştürülerek kullanılması çok zordur ve bu kullanımlara yönelik uluslar arası standartlara uygunluk ve onay belgeleri bulunmamaktadır. Ürünün sayısının arttırılarak sisteme dönüştürülmeye çalışılması sistemi teknik olarak uygulanabilirlik sınırlarının dışına çıkarmaktadır.

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı tarihi binalarda yer alan değerli evrak ve el yazmalarının bulunduğu arşiv bölümleri için uygun bir çözüm olarak görülmemektedir. Bu ürünler yukarıda da açıklandığı gibi B sınıfı yangınlar ve elektrik yangınlarının söz konusu olduğu küçük mahaller ve lokal uygulamalar için uygun bir çözüm olarak ön plana çıkmaktadır.

Temiz Gazlı Söndürme Sistemi, İlgili Standartlar:
ISO – 14520-1 (2006) (Temiz Gaz)
TS EN – 15004 (2009) (Temiz Gaz)
TS EN -14520 (2006) (Temiz Gaz)
ISO – 6183 (CO2)
NFPA 12 (CO2)
NFPA 2001 (2008) (Temiz Gaz)

Su Sisi Söndürme Sistemi, İlgili Standartlar:
– NFPA 750: Dv 0,99 < 1000 µm, minimum tasarım basıncında.
– CEN: (CEN/TS14972) WATER MIST SİSTEMLER
Dv 0,9
CEN (comité européen de normalisation )
CEN (Avrupa Standardizasyon Komitesi )

Tarihi Binalarda Yangın Söndürme Sistemleri

Yorumlar

Yorum Yaz

Adı *

E-Mail *

Mesaj

Gönder

Yangın Dolabı | Yangın Dolabı Fiyat | Yangın Dolapları

Yangın Dolabı | Yangın Dolabı Fiyat | Yangın DolaplarıYANGIN DOLABIYangın dolapları, büyüme aşamasında olan ve henüz manuel müdahale ile söndürülme olanağı olan küçük çapta yangınlar için en önemli araçlardan biridir. Gövdesindeki makarasının ergonomik yapısı ve hortumlarının kauçuk özelliğiyle, gerek amatör personel için, gerek eğitimli personel için kullanımı oldukça uygundur.Eğitimli personel için tasarlanan çeşitleri olduğu gibi, yapıda amatör personelin kullanımı için tasarlanan yangın dolapları da mevcuttur.Yangına manuDEVAMI

Deprem ve Yangın ile İlgili Sprinkler Dizaynında Yapılan Teknik Hatalar

Deprem ve Yangın ile İlgili Sprinkler Dizaynında Yapılan Teknik HatalarDeprem ve Yangın ile İlgili Sprinkler Dizaynında Yapılan Teknik Hatalar Muhtemel depremler esnasında yangın oluşma riskinin artması nedeniyle sprinkler sistemlerinin çalışır vaziyette kalabilmesi zorunludur. Bu nedenle sprink sistemlerinde deprem koruması, gereklilikten ziyade zorunluluk ifade eder. pratikte çok sık karşılaştığımız bazı konulara ait soru–cevap şeklinde açıklamalar içermektedir. Ayrıca başlık sadece sprink sistemi olmasına rağmen konuya yangın suyu depo çıkışından sprinkler nozullarına kadar ele almayı uygun bulduk.sprinklerSoru 1) Kullanma suyu deposDEVAMI

ESFR (Erken Uyarılı Hızlı Tepkili) Sprinkler

ESFR (Erken Uyarılı Hızlı Tepkili) SprinklerESFR (Erken Uyarılı Hızlı Tepkili) SprinklerSprinkler sisteminin amacı yangını kontrol veya söndürmeye yetecek minimum uygulama yoğunluğunu sağlamaktır. Sprinkler sistemi endüstriyel bir tesisin yangın söndürme sisteminin en etkili elemanıdır.Yangın esnasında yükselen duman içinde su damlacıklarının penetrasyonu ve yanan yüzeye ulaşarak söndürme işleminin gerçekleştirilmesi, çevrede ve tavan seviyesinde sıcaklığın düşürülmesi sonucu aşırı sprinkler açılması ve konvektif ısı transferi nedeniyle yapısal yangın zararlarınDEVAMI

Tarihi Binalarda Yangın Söndürme Sistemleri

Tarihi Binalarda Yangın Söndürme SistemleriTarihi Binalarda Yangın Söndürme Sistemleri Milli bir servet olan tarihi yapıların, milletlerin geçmişi ve tarihi ile ilgili çok önemli ve değerli eserleri muhafaza etmeleri, bu binaların yangına karşı çok hassas bir şekilde korunmalarını gerektirmektedir. Tarihi binalarda öncelikle yangına sebep olabilecek riskleri ortadan kaldırmak gerekmektedir. Ancak tarihi binaların yapı malzemelerinin büyük bir kısmının ahşap olması yangın riskini ve yükünü arttıran önemli bir etkendir. Tarihi yapılarda olası can ve tarihi eser kayıplarının yerine konDEVAMI

Yangın Tesisat Sprink Tasarımı ve Hesabı

Yangın Tesisat Sprink Tasarımı ve HesabıYangın Tesisat Sprink Tasarımı ve HesabıSprink (yağmurlama) sisteminin amacı; yangına erken tepki verilmesinin sağlanması ve yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için belirli bir süre içerisinde tasarım alanı üzerine belirlenen miktarda suyun boşaltılmasıdır. Sprink sistemi, aynı zamanda bina içindekilere alarm verilmesi ve itfaiyenin çağrılması gibi çeşitli acil durum fonksiyonlarını da aktif hâle getirebilir. Sprink sistemi; yağmurlama başlıkları, borular, bağlantı parçaları ve askılar, tesisat kontrol vanaları, alarm zilDEVAMI

Davlumbaz Söndürme Sistemi

Davlumbaz Söndürme SistemiDavlumbaz Söndürme SistemiDavlumbaz Söndürme Sistemi | Davlumbaz Söndürme SistemleriDavlumbaz Söndürme Sistemi Fiyatı | Mutfak Davlumbaz Söndürme SistemleriDavlumbaz Yangın Söndürme Sistemleri | Davlumbaz Yangın Söndürme SistemiDavlumbaz yangın söndürme sistemleri; davlumbazların kullanıldığı alanlarda ortaya çıkan yangınların söndürülmesine yardımcı olmaktadır. Özellikle davlumbazın en çok tercih edildiği alan olan mutfaklarda; bu tip yangınlara sıklıkla rastlanılmaktadır. Bulunduğu ortamdaki havayı temizlDEVAMI

YANGIN SPRİNK FİYATLARI

YANGIN SPRİNK FİYATLARIYANGIN SPRİNK FİYATLARI Çıkmış olan yangına aniden yukarıdan müdahale edilmesi gibi durumlarda su ve kimyasal maddelerin alevleri üzerine püskürtme yapılan sistemin adına Sprink yangın söndürme sistemi denir. Çıkmış olan yangına el ile müdahale edilemeyeceği için Sprink sistemi ile yangına müdahale edilmektedir. Yağmurlama sistemi gibi sistem olmaktadır. Yangın sprinkleri iki çeşide ayrılır. Bunlardan birincisi ıslak borulu yangın sprinkleri ve Kuru borulu yangın sprinkleri olmak üzeredir. Yangın söndürme Sprinkleri kurulmadan önDEVAMI

Yangın Sprink Sistemlerinin Kurulumunda Dikkat Edilmeli

Yangın Sprink Sistemlerinin Kurulumunda Dikkat EdilmeliYangın Sprink Sistemlerinin Kurulumunda Dikkat Edilmeli Yangın sprink sistemlerinin etkili olmasının belirli şart ve koşulları bulunmaktadır. Koşullara riayet edilmeden, şartlar göz ardı edilerek kurulum gerçekleştirilir ise kurulan sprink sisteminin hiçbir etkisi ve alev önleyici özelliği kalmamaktadır. Yönetmeliklere uygun üretim gerçekleştirmek her teçhizat ürünü üretiminde en doğru ve mecburu izlenmesi gereken yoldur. Yönetmeliklere riayet edilmesi ile de iş bitmemektedir. Her binanın yapısı ve kullanım alanı farklıdır. Teknolojinin geliDEVAMI

Sulu Söndürme Sistemlerinin Etkisi Neye Bağlıdır?

Sulu Söndürme Sistemlerinin Etkisi Neye Bağlıdır?Sulu Söndürme Sistemlerinin Etkisi Neye Bağlıdır? Yangınların nasıl çıktığı ve nasıl yayıldığı anlaşılamadan can almaya müsait bir olaydır. Bir yerden çıkan ufak bir kıvılcım kimsenin haberi olmaksızın büyüyerek hızla yayılabilir ve ne olduğunu daha insanlar fark etmeden alevler ile burun buruna gelerek hayatlarını kaybedebilirler. Böyle durumların yaşanma ihtimali olan her binanın gerekli teçhizatlarının bulunması zorunlu bir haldir. Günümüzden önce yapılmış binaların teçhizat eksikliği içinde olması firmalar olarak DEVAMI

Köpüklü Söndürme Sistemlerini Firmamız Hangi Mekanlar için Üretmektedir?

Köpüklü Söndürme Sistemlerini Firmamız Hangi Mekanlar için Üretmektedir?Köpüklü Söndürme Sistemlerini Firmamız Hangi Mekanlar için Üretmektedir? Yangın merdivenlerini firmamız birçok binaya döşemiş bulunmaktadır. Yangınla mücadelede birçok başarıya ve hizmete adım atmış bulunmaktayız. Bunların görünmesi, takdir edilmesi, her daim güvenilir olmak firmamızın gururunu her daim okşamaktadır. Kaliteyi ön planda tuttuğumuz ve prensiplerimizden şaşmadığımız bu üretim camiasındaki yerimiz bilinmekte ve kıymetli alıcı kitlemiz tarafından oldukça olumlu tepkiler almaya devam etmekteyiz. Üretim s&DEVAMI

KATEGORİLER

yangın sprinkler, yangın sprinkleri, yangın sprink, sulu sprink sistemleri, gazlı sprink sistemleri, köpüklü sprink sistemleri, sprinkler sistemi, yangın sprinkler sistemi nasıl çalışır, sprinkler sistemi hesabı, yangın sprink fiyatları, yangın sprink çeşitleri, yangın sprink sistemi nedir,  sprinkler sistemi fiyatları, sprinkler sistemi zorunluluğu, İstanbul sprink sistemleri, yangın sprink firmaları, yangın firmaları.
yangın sprinkler, yangın sprinkleri, yangın sprink, sulu sprink sistemleri, gazlı sprink sistemleri, köpüklü sprink sistemleri, sprinkler sistemi, yangın sprinkler sistemi nasıl çalışır, sprinkler sistemi hesabı, yangın sprink fiyatları, yangın sprink çeşitleri, yangın sprink sistemi nedir,  sprinkler sistemi fiyatları, sprinkler sistemi zorunluluğu, İstanbul sprink sistemleri, yangın sprink firmaları, yangın firmaları.
yangın sprinkler, yangın sprinkleri, yangın sprink, sulu sprink sistemleri, gazlı sprink sistemleri, köpüklü sprink sistemleri, sprinkler sistemi, yangın sprinkler sistemi nasıl çalışır, sprinkler sistemi hesabı, yangın sprink fiyatları, yangın sprink çeşitleri, yangın sprink sistemi nedir,  sprinkler sistemi fiyatları, sprinkler sistemi zorunluluğu, İstanbul sprink sistemleri, yangın sprink firmaları, yangın firmaları.
yangın sprinkler, yangın sprinkleri, yangın sprink, sulu sprink sistemleri, gazlı sprink sistemleri, köpüklü sprink sistemleri, sprinkler sistemi, yangın sprinkler sistemi nasıl çalışır, sprinkler sistemi hesabı, yangın sprink fiyatları, yangın sprink çeşitleri, yangın sprink sistemi nedir,  sprinkler sistemi fiyatları, sprinkler sistemi zorunluluğu, İstanbul sprink sistemleri, yangın sprink firmaları, yangın firmaları.
yangın sprinkler, yangın sprinkleri, yangın sprink, sulu sprink sistemleri, gazlı sprink sistemleri, köpüklü sprink sistemleri, sprinkler sistemi, yangın sprinkler sistemi nasıl çalışır, sprinkler sistemi hesabı, yangın sprink fiyatları, yangın sprink çeşitleri, yangın sprink sistemi nedir,  sprinkler sistemi fiyatları, sprinkler sistemi zorunluluğu, İstanbul sprink sistemleri, yangın sprink firmaları, yangın firmaları.
yangın sprinkler, yangın sprinkleri, yangın sprink, sulu sprink sistemleri, gazlı sprink sistemleri, köpüklü sprink sistemleri, sprinkler sistemi, yangın sprinkler sistemi nasıl çalışır, sprinkler sistemi hesabı, yangın sprink fiyatları, yangın sprink çeşitleri, yangın sprink sistemi nedir,  sprinkler sistemi fiyatları, sprinkler sistemi zorunluluğu, İstanbul sprink sistemleri, yangın sprink firmaları, yangın firmaları.
yangın sprinkler, yangın sprinkleri, yangın sprink, sulu sprink sistemleri, gazlı sprink sistemleri, köpüklü sprink sistemleri, sprinkler sistemi, yangın sprinkler sistemi nasıl çalışır, sprinkler sistemi hesabı, yangın sprink fiyatları, yangın sprink çeşitleri, yangın sprink sistemi nedir,  sprinkler sistemi fiyatları, sprinkler sistemi zorunluluğu, İstanbul sprink sistemleri, yangın sprink firmaları, yangın firmaları.
yangın sprinkler, yangın sprinkleri, yangın sprink, sulu sprink sistemleri, gazlı sprink sistemleri, köpüklü sprink sistemleri, sprinkler sistemi, yangın sprinkler sistemi nasıl çalışır, sprinkler sistemi hesabı, yangın sprink fiyatları, yangın sprink çeşitleri, yangın sprink sistemi nedir,  sprinkler sistemi fiyatları, sprinkler sistemi zorunluluğu, İstanbul sprink sistemleri, yangın sprink firmaları, yangın firmaları.

BLOG YAZILARI

HABERLER

FAYDALI BİLGİLER

MÜŞTERİ HİZMETLERİ